KỸ NĂNG GIAO TIẾP DÀNH CHO NHÂN SỰ Ô TÔ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(6 Đánh giá)
3.000.000đ
2.000.000đ

HIỂU VỀ CÔNG VIỆC CỐ VẤN DỊCH VỤ Ô TÔ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(37 Đánh giá)
Miễn phí

CỐ VẤN DỊCH VỤ Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(112 Đánh giá)
4.000.000đ
3.000.000đ

TƯ DUY DỊCH VỤ Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(1 Đánh giá)
3.000.000đ
2.000.000đ

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(10 Đánh giá)
12.000.000đ
6.000.000đ

TỔ CHỨC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(10 Đánh giá)
4.000.000đ
3.000.000đ

KỸ NĂNG QUẢN LÝ DÀNH CHO QUẢN ĐỐC DỊCH VỤ Ô TÔ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(8 Đánh giá)
6.000.000đ
3.500.000đ

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TIỆM SỬA XE MÁY QUY MÔ NHỎ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(8 Đánh giá)
1.800.000đ

108 TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ XE MÁY

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(7 Đánh giá)
1.850.000đ

KỸ NĂNG BÁN HÀNG DÀNH CHO NHÂN SỰ KỸ THUẬT XE MÁY

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(10 Đánh giá)
8.000.000đ
800.000đ

HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ĐẠI LÝ XE MÁY 3S

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(0 Đánh giá)
Miễn phí

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI ĐẠI LÝ XE MÁY

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(0 Đánh giá)
6.000.000đ

TƯ DUY DỊCH VỤ-KỸ NĂNG PHỤC VỤ KH-KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(0 Đánh giá)
10.000.000đ
7.000.000đ

6 KỸ NĂNG QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ Ô TÔ XE MÁY

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(1 Đánh giá)
12.000.000đ
6.000.000đ

HIỂU VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỂ TĂNG LỢI NHUẬN DỊCH VỤ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(9 Đánh giá)
Miễn phí

KỸ NĂNG QUẢN LÝ TIỀN - HÀNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(6 Đánh giá)
800.000đ

7 TRANG BỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN CỬA HÀNG SỬA XE MÁY

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(72 Đánh giá)
Miễn phí

NHỮNG BÍ MẬT TRONG TRANG SÁCH NHỎ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(23 Đánh giá)
Miễn phí

KỸ NĂNG BÁN HÀNG DỊCH VỤ XE MÁY VÀ BỘ HÀNH ĐỘNG TĂNG DOANH THU

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(10 Đánh giá)
800.000đ

QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ LỰA CHỌN CỔ ĐÔNG TRONG DV SC XE MÁY

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(9 Đánh giá)
1.000.000đ

NGHỆ THUẬT THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(7 Đánh giá)
500.000đ

KỸ NĂNG PHỤC VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ SỬA XE MÁY

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(11 Đánh giá)
800.000đ

TƯ DUY KINH DOANH DỊCH VỤ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(9 Đánh giá)
500.000đ

Các gói khóa học

KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO NỘI BỘ ĐẠI LÝ XE MÁY

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

16.000.000đ
12.000.000đ

GIÁ TRỊ LỚN TRONG TRANG SÁCH NHỎ

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TIỆM SỬA XE MÁY QUY MÔ NHỎ

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1


1.800.000đ

108 TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG KD DỊCH VỤ XE MÁY

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1


1.850.000đ

KHÓA HỌC CHO NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
3.000.000đ

2 KHÓA HỌC MIỄN PHÍ CHO DỊCH VỤ XE MÁY

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

KHÓA HỌC DÀNH CHO NHÂN VIÊN CỬA HÀNG DỊCH VỤ

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

1.600.000đ
1.000.000đ

COMBO CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ XE MÁY

Combo 7 Khóa học

Giảng viên: 1

5.400.000đ
3.200.000đ