Ô TÔ

TƯ DUY DỊCH VỤ VÀ KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO NHÂN SỰ DỊCH VỤ Ô TÔ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(0 Đánh giá)
1.800.000đ

KỸ NĂNG QUẢN LÝ DÀNH CHO QUẢN ĐỐC DỊCH VỤ Ô TÔ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(6 Đánh giá)
6.000.000đ
3.500.000đ

TUYỆT CHIÊU ỨNG TUYỂN THÀNH CÔNG

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(0 Đánh giá)
800.000đ
500.000đ

6 BỘ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO QUẢN LÝ DV Ô TÔ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(1 Đánh giá)
12.000.000đ
6.000.000đ

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(10 Đánh giá)
12.000.000đ
6.000.000đ

108 TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ XE MÁY

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(7 Đánh giá)
1.850.000đ

HIỂU VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỂ TĂNG LỢI NHUẬN DỊCH VỤ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(9 Đánh giá)
Miễn phí

TỔ CHỨC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(10 Đánh giá)
4.000.000đ
3.000.000đ

HIỂU VỀ CÔNG VIỆC CỐ VẤN DỊCH VỤ Ô TÔ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(34 Đánh giá)
Miễn phí

CỐ VẤN DỊCH VỤ Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(100 Đánh giá)
4.000.000đ
3.000.000đ