Phát triển bản thân

TƯ DUY DỊCH VỤ-KỸ NĂNG PHỤC VỤ KH-KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(0 đánh giá)
10.000.000đ
7.000.000đ

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TIỆM SỬA XE MÁY QUY MÔ NHỎ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(6 đánh giá)
1.800.000đ

TUYỆT CHIÊU ỨNG TUYỂN THÀNH CÔNG

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(0 đánh giá)
800.000đ
500.000đ

TỔ CHỨC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(9 đánh giá)
4.000.000đ
3.000.000đ

TƯ DUY KINH DOANH DỊCH VỤ

Nguyễn Hồng Cương ABIS

(7 đánh giá)
500.000đ